فال تاروت ده کارتی

فال تاروت ده کارتی ، همانطور که از اسمش پیداست بایستی 10 کارت تاروت را انتخاب نمایید ، مشاهده شده که برخی سایت ها اینکار را به صورت اتوماتیک انجام می دهند که اساسا غلط است و حتما بایستی کارت ها توسط شخص انتخاب شوند تا فال تاروت شخص به درستی به نمایش در بیاید که اگر اتوماتیک انتخاب شوند ، در اصل فال تاروت سیستم را نمایش می دهد و نه شخصی که قصد گرفتن فال تاروت واقعی برای خود دارد.کارت اول فال تاروت موقعیت و جایگاه فعلی شما را نشان می دهد و کارت دوم فال تاروت به شما می گوید چه موانع و اتفاقاتی پیش روی شماست ، به نوعی از آینده ای نزدیک خبر می دهد ، کارت سوم فال تاروت ، اتفاقاتی را نشان می دهد که قبلا افتاده اما در موقعیت فعلی شما بی تاثیر نبوده است ، کارت چهارم فال تاروت بیان می کند رخدادی را که به وقوع پیوسته و الان درحال پایان یافتن است ، کارت پنجم فال تاروت ، از اهداف و مقصد نیت شما می گوید ، کارت ششم اما از آینده خبر می دهد که چه خواهد شد ، کارت هفتم فال تاروت یک کارت احساسی است و از احساسات شما خواهد گفت ، کارت هشتم به شما خواهد گفت اگر نیت خود را عملی سازید چه تاثیری روی دوستان و خانواده تان خواهد داشت ، کارت نهم فال تاروت نیز یک کارت احساسی است و در نهایت آخرین کارت یعنی کارت دهم فال تاروت شما را از نتیجه ی نیتتان آگاه می سازد.