فال تاروت شش کارتی

فال تاروت شش کارتی نیز ریشه قدیمی دارد و جزو مهمترین فال های تاروت می باشد. در فال تاروت 6 کارته ، دو کارت اول مربوط به گذشته ی نیت شما است و کارت سوم فال تاروت و همچنین کارت چهارم ، بیانگر موقعیت فعلی و زمان حال نیت شما می باشد. در فال تاروت 6 کارتی ، کارت پنجم پاسخ فال شماست و کارت ششم از آینده ی نیت شما خبر خواهد داد.برای گرفتن فال تاروت 6 کارتی خود ، ابتدا نیت کرده و سپس شش کارت از کارت های زیر انتخاب نمایید ، با هربار انتخاب ، کارت انتخاب شده نمایان می شود ، پس لطفا موقع انتخاب کارت ها با تمرکز و صبر کافی اقدام نمایید. انشاالله که نتیجه ی فال تاروت شما خوش رقم بخورد.