فال تاروت پنج کارتی

فال تاروت با پنج کارت که هر یک دارای تعابیر متفاوت و مربوط به زمان ها و احوالات مختلف است.در فال تاروت 5 کارتی شما از زمان حال نیت خویش آگاه می شوید و همچنین در خصوص زمان گذشته و تاثیراتی که از اتفاق های افتاده در آن هنوز باقی است اطلاعاتی بدست می آورید و درباره ی آینده نیز ، تاروت به شما خواهد گفت که چه پیش می آید. در فال تاروت پنج کارته دلایل و اتفاقات پنهان نیز نمایان می شود و در نهایت تاروت به نیت شما پاسخ مناسبی خواهد داد.کافی است که نیت کرده و 5 کارت از کارت های زیر را انتخاب کنید ، سعی کنید در هنگام انتخاب کارت سکوت برقرار باشد و قبل از انتخاب اولین کارت ، نیت کنید و سپس به انتخاب کارت های فال تاروت بپردازید.