فال تاروت چهار کارتی

شما ، در فال تاروت چهار کارتی ، همانطور که از اسمش پیداست بایستی 4 کارت تاروت را انتخاب کنید. پس از انتخاب هر کارت ، در پایین لیست کارت ها ، آن کارت را می بینید.بعد از اینکه انتخاب کارت ها به اتمام رسید ، سیستم ، فال تاروت 4 کارتی شما را نمایان می کنددر فال تاروت چهار کارته ، کارت اول درباره نیتی که دارید توضیحاتی را ارائه می کند ، کارت دوم در خصوص احساسات است پس جنبه های احساسی نیت شما را نمایان خواهد کرد ، کارت سوم مشخص خواهد کرد که درباره نیت خود چه افکاری دارید یا خواهید داشت و اما آخرین کارت یعنی کارت چهارم در فال تاروت چهار کارتی نتیجه یا همان پاسخ نیت شما را نمایان خواهد نمود.