مطالب مربوط به : جمله عاشقانه

Sample image

منتشر شده در تاریخ : سه‌شنبه 10 مارس, 2020

.عشق آن چیزی است که در چشمان تو می بینم. .ستارگان آسمان برای رسیدن ما به یکدیگر جشن گرفته اند. .عشق شبیه به رنگ گیسوان تو می ماند .زمین و آسمان را برای دیدن تو، در هم می پیچم. .هیچ چیزی نمی تواند بین ما لحظه ای فاصله بیندازد. .بگذار اسم این لحظه تنها تو […]

مشاهده
Sample image

جملات عاشقانه زیبا و کوتاه ۹۹

منتشر شده در تاریخ : سه‌شنبه 14 ژانویه, 2020

عشق شبیه به هیچ چیز نیست، با این همه هر روز آن را به آشنایی می بینم که در چشمان تو پیداست.     مطمئن نیستم که چرا من را انتخاب کرده ای، اما احساس می کنم که با این انتخاب خوشبخت ترین جهان شده ام.         امیدوارم به روشی زندگی کنم […]

مشاهده
Sample image

جملات عاشقانه جدید و زیبا دی ۹۹

منتشر شده در تاریخ : چهارشنبه 8 ژانویه, 2020

من همیشه می خواستم با تو باشم. لبخند شگفت انگیز تو، به بخشی از معنای وجود من تبدیل شده است و زندگی بی آن ارزشی ندارد.       در این دنیای پر از هرج و مرج و درد و رنج، تو به سان چراغ و فانوسی در انتهای تونل تاریکی هستی که من به […]

مشاهده
Sample image

جملات عاشقانه زیبا و کوتاه آبان ۹۹

منتشر شده در تاریخ : دوشنبه 11 نوامبر, 2019

    بهترین قسمت و سهم من از زندگی هر روزه، دیدن لبخند توست.      با تو بودن راحت ترین انتخاب است که من تا به حال انجام داده ام و از داشتن این انتخاب بسیار خوش شانس هستم.      من هر روز بیشتر دوستت دارم و هر روز بیشتر این دوست داشتن […]

مشاهده
Sample image

جملات عاشقانه جدید ابان ۹۹

منتشر شده در تاریخ : دوشنبه 4 نوامبر, 2019

     این روزها خیال دیدن تو با صد خیال عاشقانه پیونده خورده و در گوشه گوشه ی این عمارت پیچ و تاب می خورند.        اگر چه دوستانم از رسیدن به دامان تو کوتاه است، اما در عالم خواب و رویا بارها و بارها به تو رسیده و از شوق آن در […]

مشاهده
Sample image

جملات عاشقانه زیبا آبان

منتشر شده در تاریخ : دوشنبه 28 اکتبر, 2019

       عشق من، تو چنان میان پیچ و تاب باد می رقصی که گویی جز من هیچ تماشاچی برایت در جهان وجود ندارد و مانند کسی آواز می خوانی که گویی جز گوش های من، شنونده ای برایت نیست.   ممکن است تو در جهان، تنها یک نفر باشی؛ اما این را بدان […]

مشاهده
Sample image

جملات عاشقانه زیبا و کوتاه

منتشر شده در تاریخ : سه‌شنبه 15 اکتبر, 2019

       دوست داشتن تو، عجیب ترین احساسی است که تا به حال داشته و از ترک آن بیزار هستم.          تو عزیزترین چیزی هستی که در این دنیا به آن وابسته شده و این وابستگی را عزیز می دارم.          صدای تو به سان آرامشی در مسیر […]

مشاهده