صاحب خانه – کدبانوی خانه – خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

خبر خوش – ملاقاتهای سودمند و شادی بخش – ارمقان خوبی در راه دارید – خبر دهنده بخت و اقبال است.

دشمن قوی و تواناست ، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

شكوه و جلال – تجمل – چیزی كه موجب افتخار شود – فخ فروشی – غرور

شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد – برطرف شدن مشکل

بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد – ماجرای عشقی معصوم – شادی های روزانه – بلند پروازی – حساس و ظریف بودن – مهربانی – بوالهوسی

رسیدن به سازگاری – توافق


برای گرفتن سایر فال ها،روی فال مورد نظر کلیک کنید