متن عاشقانه زیبا اذر ۹۸

متن عاشقانه جدید

متن عاشقانه زیبا اذر ۹۸

عشق می تواند همان قدر که عاشقانه آغاز می شود، متن زندگی را به پیچیدگی های خود وارد سازد. با آمدن عشق، هر چیزی در زندگی شکلی دیگر به خود می گیرد و روزهای سخت که از راه می رسند، این عشق است که ایستادگی را به همراه خواهد آورد. در روزهای سخت، عشق به […]

مشاهده
متن عاشقانه جدید

جملات عاشقانه زیبا اذر ۹۸

 عشق فرزندی ندارد، اما هر روز مثل یک موجود زنده نفس می کشد و رشد می کند.   عاشقم باش و کنارم بمان. چنان کنارم بمان که شهرت عشق من و تو در شهر بپیچد و روسیاه شوند آن هایی که بر سر جدایی ما شرط بندی کرده اند!   عشق در هیچ بازاری یافت […]

مشاهده
متن عاشقانه جدید

متن عاشقانه زیبا و جدید آذر ۹۸

عشق باعث آرامش، هماهنگی و شادی بین افراد می شود. عشق یک احساس مثبت و سالم است که تمام احساسات منفی چون حسادت، حرص و آز، خشونت و عصبانیت را دور می سازد و تو تمام این ها را به زندگی من وارد کرده ای. احساساتی که مرا به چیزی بهتر از آن چه سابق […]

مشاهده
متن عاشقانه جدید

جملات عاشقانه کوتاه و جدید ۹۸

دیشب به ستاره ها نگاه کردم و برای هر یک از آن ها یک علت از عشق خود نسبت به تو را بازگو کردم…       زندگی بدون تو مثل یک مداد سیاه شکسته است: بی معنی و بی فایده…       تو بهترین دوست من هستی، شانه ای برای تکیه دادن و […]

مشاهده
متن عاشقانه جدید

متن عاشقانه جدید اذر ۹۸

من در نوشتن احساساتم با واژه ها، چندان چیره دست نیستم و نمی توانم چیزهایی که در دل دارم را به راحتی روی کاغذ بیاورم. اما با این همه سعی می کنم که احساسم نسبت به تو را در میان این کلمات، جاری کنم. من هر لحظه از لحظات زندگی ام را با شادمانی صرف […]

مشاهده
متن عاشقانه جدید

جملات عاشقانه زیبا و کوتاه آذر ۹۸

می دانم که دوباره به هم می رسیم و دست هایمان زندگی را از همان نقطه جدایی از سر خواهد گرفت. تو می توانی به من زندگی ببخشی و با یک نگاه تمام ماجرای عمرم را عاشقانه رقم بزنی. این که عشق شبیه به هیچ چیز دیگری نیست، معجزه ای است که تو در زندگی […]

مشاهده
متن عاشقانه جدید

جملات عاشقانه زیبا و کوتاه آبان ۹۸

    بهترین قسمت و سهم من از زندگی هر روزه، دیدن لبخند توست.      با تو بودن راحت ترین انتخاب است که من تا به حال انجام داده ام و از داشتن این انتخاب بسیار خوش شانس هستم.      من هر روز بیشتر دوستت دارم و هر روز بیشتر این دوست داشتن […]

مشاهده
متن عاشقانه جدید

جملات عاشقانه جدید ابان ۹۸

     این روزها خیال دیدن تو با صد خیال عاشقانه پیونده خورده و در گوشه گوشه ی این عمارت پیچ و تاب می خورند.        اگر چه دوستانم از رسیدن به دامان تو کوتاه است، اما در عالم خواب و رویا بارها و بارها به تو رسیده و از شوق آن در […]

مشاهده
متن عاشقانه جدید

جملات عاشقانه زیبا آبان

       عشق من، تو چنان میان پیچ و تاب باد می رقصی که گویی جز من هیچ تماشاچی برایت در جهان وجود ندارد و مانند کسی آواز می خوانی که گویی جز گوش های من، شنونده ای برایت نیست.   ممکن است تو در جهان، تنها یک نفر باشی؛ اما این را بدان […]

مشاهده
متن عاشقانه جدید

جملات عاشقانه زیبا و کوتاه ابان ۹۸

 تو را دوست می دارم و این دوست داشتن طلایی ترین احساس قلب من است.    برای دوست داشتن تو، هزاران قلب از خداوندگار خویش وام گرفته ام تا بتوانم به اندازه وسعت احساساتم، دوستت بدارم.     احساسم با احساست مچ می اندازد و این بهانه ای بیش نیست برای گرفتن دوباره دست تو… […]

مشاهده
متن عاشقانه جدید

متن زیبا و عاشقانه مهرماه

     تو را دوست می دارم، همان سان که آبشار قلوه سنگ هایی که در دامنگاهش قرار گرفته را دوست دارد. تو را دوست می دارم، همان گونه که کوهستان برف های نشسته بر خویش را دوست دارد. تو را دوست می دارم، به همان شکلی که آسمان ابرهایش را دوست دارد. تو را […]

مشاهده
متن عاشقانه جدید

جملات عاشقانه زیبا و کوتاه

       دوست داشتن تو، عجیب ترین احساسی است که تا به حال داشته و از ترک آن بیزار هستم.          تو عزیزترین چیزی هستی که در این دنیا به آن وابسته شده و این وابستگی را عزیز می دارم.          صدای تو به سان آرامشی در مسیر […]

مشاهده